Temel İlke ve Esaslar

Erikoğlu Yatırım Holdinge bağlı kuruluşlar, stratejik planlarına paralel olarak organizasyon yapılarını ve buna bağlı olarak stratejik insan kaynakları gereklerini belirleyerek insan kaynakları planlarını yapmakta, kariyer ve yedekleme planlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, grup hedeflerinden ziyade kuruluş, bölüm ve birey bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Eğitimler, planlanmış ve amaca uygun bir düzeyde gerçekleştirilmekte, çalışanların profesyonel gelişme gereksinimleri belirlenerek olması gerekene göre farkların kapatılması için gerekli bireysel gelişim ve hareket planları oluşturulmaktadır.

Ücretlere ilişkin tüm bilgiler kişiye özel ve gizli olup çalışanlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi beklenmektedir.

Tüm çalışanlar işe özendirilmekte; İnsan Kaynakları birimleri tarafından personellerin çalışma isteğini, bilgi ve görgüsünü artırıcı iş ortamı geliştirilerek önlemler alınmakta; çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulması sağlanmakta ve başarılı personeller çeşitli şekilde ödüllendirilmektedir.

Çalışanlar, yetki verilmedikçe, basın-yayın organlarına Erikoğlu Yatırım Holding ve iştirakleri hakkında açıklamada bulunamaz.